"Behövs vindkraften”

Vindkraft
Samråden för industriell vindkraft avlöser varandra i en strid ström runt runt Öland. Cirrus, Södra Victoria, Kultje, Utgrunden, Aurora, Simpevarp, Neptunus är bara en av alla industrianläggningar som planeras i Östersjön, där man kombinerar vindkraft med vätgasfabriker.
Debatt • Publicerad 20 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
" Elnätet som kopplar oss samman med Sydeuropa gör det fritt fram för utländska bolag att exploatera vår natur med industriella vindkraftsanläggningar .”
" Elnätet som kopplar oss samman med Sydeuropa gör det fritt fram för utländska bolag att exploatera vår natur med industriella vindkraftsanläggningar .”Foto: Johan Nilsson/TT

Både el och vätgas ska gå på export till andra länder. Hur mycket som kommer svenska kunder till del är oklart. Vad blir de kumulativa konsekvenserna för vårt elsystem? För Östersjön?

Redan 2008 reste Föreningen Svenskt Landskapsskydd till riksdagen för att informera om riskerna med utbyggnaden av vindkraften. Vindkraft i ett elnät kan aldrig fungera ensam som kraftkälla utan är ständigt beroende av reglerkraft, det vill säga vatten- och kärnkraft. Danmarks 40% vindel är helt beroende av Sveriges och Norges baskraft.

På årsbasis har vi överskott av el. När vi behöver den som mest, mitt i smällkalla och vindstilla vintern, har vi underskott och behöver importera el. Om kärnkraften inte stängts i förtid hade vi varit betydligt bättre rustade för behoven i vårt klimat. Sverige har under flera år varit en av Europas största exportörer av el. 2022 exporterade vi lika mycket el som vindkraften producerade. Mer vindkraft skapar obalanser i elförsörjningen. Det Sverige behöver är stabil elproduktion. Både vad gäller antal kWh som produceras och frekvensen i elnätet.

Eva Dillner, Grönhögen.
Eva Dillner, Grönhögen.Foto: Maria Alåsen
”Efter första världskriget satsade Sverige på industri och utveckling av högre utbildning. Stabil, säker och billig el från vattenkraft, kärnkraft och värmekraft, redan då nästintill fossilfritt, gav förutsättningar för våra företag att växa. Andra länder avundades vår stabila elmarknad.”
Eva Dillner, Grönhögen.

Nord Pool är den nordiska elbörs som startades 1996 av Sverige och Norge. Man har successivt utökat sammanlänkningen med resten av Europa. Elpriset styrs av efterfrågan och tillgång på el. I stället för svenska priser på el har vi nu EU-priser på el.

EU krävde att Sverige skulle öppna upp sin elmarknad med fyra olika prisområden samt att sjuttio procent av vår elnätsöverföringskapacitet, det vill säga Net Transfer Capacities (NTC), skulle vara tillgänglig för export. Elnätet som kopplar oss samman med Sydeuropa gör det fritt fram för utländska bolag att exploatera vår natur med industriella vindkraftsanläggningar som ger stor påverkan på miljö och människor. Svenska skattebetalare belastas med kostnaden för elnätet och elen är såld till kontinenten via så kallade ppa-avtal.

Efter första världskriget satsade Sverige på industri och utveckling av högre utbildning. Stabil, säker och billig el från vattenkraft, kärnkraft och värmekraft, redan då nästintill fossilfritt, gav förutsättningar för våra företag att växa. Andra länder avundades vår stabila elmarknad. Vi blev ett av topp tre länder i utvecklingen av bland annat kärnkraft.

I varenda samråd kan vi läsa att vindkraften är en del av den omfattande energiomställningen i såväl Sverige som övriga Europa från fossilberoende kraftkällor till energiproduktion helt och hållet baserad på förnybar, grön och hållbar teknik.

Vad är det Sverige ställer om? Vi eldar inte kol, har få kraftvärmeverk igång och våra nio gasturbiner ingår i störningsreserven. För att kompensera bortfallet av el från vindkraft när det är stiltje behövs reservkraft. Karlshamnsverket är ett reservkraftverk. Totalt användes 54 300 ton olja under 2022. Det är en fördubbling jämfört med 2021, som i sin tur var ett år med mer produktion än de tio föregående åren tillsammans. Vindkraft leder till mer fossilkraft.

Eva Dillner, Grönhögen