Annons

"Behovet av ökad kapacitet på järnvägen går inte att trolla bort”

Järnvägstrafik
Kapacitetsutnyttjandet på våra järnvägar slår i taket. Detta i ett läge när våra grannländer med Fehmarn-Bältförbindelsen förbereder sig på en kraftig expansion för järnvägstransporter av varor och tjänster. Därför krävs ökad kapacitet även i Sydsverige.
Debtt • Publicerad 20 april 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Sverige har under en lång tid och många regeringar satsat mindre än jämförbara länder på investeringar och underhåll av järnvägen.”
"Sverige har under en lång tid och många regeringar satsat mindre än jämförbara länder på investeringar och underhåll av järnvägen.”Foto: Johan Nilsson/TT

Sverige har under en lång tid och många regeringar satsat mindre än jämförbara länder på investeringar och underhåll av järnvägen. Det gäller inte minst i Sydsverige – regionen som binder samman hela Sveriges import och export med södra Europa.

Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland kommer förändra järnvägens förutsättningar i grunden. Men det innebär också att järnvägsnätet i Sydsverige blir än mer överbelastat om inte den växande infraskulden åtgärdas.

Annons

Infrastruktursatsningar är samhällsbyggets fundament.

År 2014 påbörjade den dåvarande regeringen Sverigebygget - som sedan löpte vidare till Sverigeförhandlingen vars slutrapport lades fram 2017. Sverigeförhandlingen tog fasta på behovet av ökad kapacitet och möjligheten till förstorade arbetsmarknadsregioner. Förhandlingar med kommuner längs den tänkta bansträckningen gav också resultat i form av att kommunerna förband sig att bygga 285 400 bostäder.

Kallduschen kom i december 2022 när Tidöpartierna beslutade att lämna uppdrag till Trafikverket att med omedelbar verkan avbryta planeringen för utbyggnaden av nya stambanor mellan Linköping – Borås samt Hässleholm via Jönköping. Arbetet med sträckan Hässleholm – Lund ska avslutas helt.

Där står vi nu – kvar på perrongen med nästan dagliga notiser om en illa fungerande järnväg.

Inför Byggföretagens infrastrukturkonferens i Hässleholm den 21 april vill vi påminna Tidöpartierna om att utgångspunkterna för Sverigeförhandlingen ligger kvar:

# Sydsverige behöver matcha kapacitetsökningen som uppstår av Fehmarn-Bältförbindelsen.

# Storleken på den lokala arbetsmarknaden uppvisar ett starkt samband med regionens tillväxt – en större arbetsmarknadsregion har större tillväxt än en lite.n

# Tänkta stationsstäder, och närliggande kommuner, har långtgående planer för att komma till rätta med bostadsunderskottet.

Tidöpartiernas ställningstagande bottnar i diskussionerna om höga investeringskostnader för en eventuell höghastighetsbana. Men behovet av ökad kapacitet på järnvägen går inte att trolla bort. Vår bedömning är att Sydsverige i dag står inför två olika framtidsscenarion: Att få politiken på riksnivå att prioritera järnvägen – eller tvingas att leva med försenade eller inställda tåg och att den gröna omställningen med varutransporter från väg till järnväg uteblir.

Anders Gärdsmark, Regionchef, Byggföretagen Syd

Annons

Mia Adelöf, Bransch - och Föreningsansvarig Byggföretagen Jönköping

Anders Fredriksson, Bransch - och Föreningsansvarig, Byggföretagen Östra Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons