Annons

Angiverilagen hotar tilliten i Kalmar län

Regeringen vill att vi som är anställda i regioner, kommuner och myndigheter ska vara tvungna att undersöka om de vi möter i våra jobb har laglig rätt att vistas i landet och att ange dem som inte har det till Polisen och Migrationsverket om vi misstänker att de inte har rätt att vistas i landet. Vi menar att det är en farlig väg att gå.
Debatt • Publicerad 26 oktober 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Debattskribenten från Akademikerförbundet SSR distrikt Kalmar Län vill att regeringen tänker om kring angiverilagen. Här syns justitieministern Gunnar Strömmer (M).
Debattskribenten från Akademikerförbundet SSR distrikt Kalmar Län vill att regeringen tänker om kring angiverilagen. Här syns justitieministern Gunnar Strömmer (M).Foto: Henrik Montgomery/TT

Vi skriver denna artikel för att vi behöver både våra politikers och boende i Kalmar läns stöd för att sätta tillräcklig press på regering och riksdag att stoppa angiverilagen.

Att regeringen prioriterar arbetet med att komma till rätta med skuggsamhället är inte det vi vänder oss emot. Den som inte har tillstånd att vara i landet ska, när det är möjligt, lämna landet. Det vi vänder oss emot är att använda våra professioner som verktyg för att nå målen. Risken är stor att just det ger motsatt effekt och ett växande skuggsamhälle.

Annons

Förslaget om en angiverilag är ett hot mot våra medlemmars möjligheter att göra ett bra jobb. Vi är samhällsvetare, vi valde våra yrken för att hjälpa människor och bygga ett starkare samhälle. Inte för att spåra upp och ange människor. Att tvinga våra medlemmar att bryta mot sin yrkesetik kan leda till att allmänhetens förtroende för våra yrkesgrupper minskar. Allmänhetens förtroende och tillit är helt avgörande för att vi ska kunna göra våra jobb. Om förtroende och tillit saknas leder det till att den som behöver välfärden mest kommer att undvika att söka stöd och hjälp.

För fem år sedan sa Gunnar Strömmer, som i dag är justitieminister, om ett liknande förslag: ”En sådan angiverilagstiftning strider mot hela vår rättsstat, att rättstryggheten i samhället ska upprätthållas genom att människor anger varandra”. Vi håller med om det Strömmer sa då.

”Ska vi kunna komma åt gängkriminaliteten måste vi kunna arbeta förebyggande.”
Lina Maria Hildebrandt, ordförande Akademikerförbundet SSR distrikt Kalmar Län

Socialsekreterare, skolkuratorer, behandlare och hälso-och sjukvårdskuratorer ser redan i dag en rädsla för myndigheter och att införa den föreslagna angiverilagen skulle vara direkt förödande för socialt arbete. Sociala insatser är, och bör vara, frivilliga så långt som möjligt, vilket kräver att personer som ska ta emot stödet känner tillit och förtroende för våra yrkesgrupper, inte rädsla.

Ska vi kunna komma åt gängkriminaliteten måste vi kunna arbeta förebyggande. Att dessutom personer ska känna oro för att själva, eller att deras släktingar, blir angivna kommer göra det omöjligt att få tillit från fler familjer för att kunna jobba förebyggande. I vissa fall har det varit avgörande i kontakten med familjer att kunna säga att vi har ingenting att göra med om du, din familj eller din släkt får stanna i Sverige.

Vi arbetar redan i dag mot desinformation som sprids om socialtjänsten och det är väl känt att detta utgör ett betydande problem i många områden. Försvarshögskolan har beskrivit desinformationen mot socialtjänsten som den värsta påverkanskampanj Sverige har utsatts för. En angiverilag skulle ge ytterligare kraft till de rörelser som vill sprida bilden av en farlig socialtjänst.

Vissa verksamheter påverkas mer än andra. Om en angiverilag blir verklighet försämrar direkt möjligheten för socialtjänsten att göra det de är till för; att förebygga och motverka sociala problem som ungdomskriminalitet. Människors tillit till socialtjänsten är en helt avgörande förutsättning för socialt arbete och förebyggande arbete.

Om människor inte litar på socialtjänsten så kommer de inte ta kontakt när de behöver stöd och hjälp. Att värna tilliten är därför en viktig uppgift för politiken. Utan tilliten kommer socialtjänsten inte kunna vara en del av brottsbekämpningen och det brottsförebyggande arbetet undermineras. Det kan i sin tur leda till att ungdomskriminaliteten ökar.

Vi vill därför uppmana våra politiker i Kalmar läns kommuner och regionen att aktivt ta ställning mot angiverilagen. Om vi är tillräckligt många som säger nej så kan vi påverka regeringen till att inte lägga fram lagförslaget.

Lina Maria Hildebrandt

Ordförande Akademikerförbundet SSR distrikt Kalmar Län

Annons
Annons
Annons
Annons