"Aktiva medborgare behövs - gå med i det parti du sympatiserar med”

Partipolitik
Avståndet mellan de politiska partierna och medborgarna är för stort. Under våren presenterade SOM-institutet en undersökning som konstaterade att majoriteten av de tillfrågade svenskarna är positiva till att pausa demokratin vid behov utifrån olika samhällsproblem.
Debatt • Publicerad 25 maj 2023 • Uppdaterad 25 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Ett fördjupat demokratiskt engagemang minskar sårbarheten för sådana påverkansoperationer, men även annan desinformation.”
"Ett fördjupat demokratiskt engagemang minskar sårbarheten för sådana påverkansoperationer, men även annan desinformation.”Foto: Anders Wiklund/TT

De problem svenskarna är mest villiga att pausa demokratin för, är klimat- och miljökrisen samt grov brottslighet.

Samtidigt är våra svenska partier nere på rekordlåga medlemsantal. Föregående år var förvisso ett trendbrott, då flertalet partier ökade sina medlemstal - bland dem tydligast Moderaterna och Miljöpartiet - men fortfarande är bara 270 000 svenskar medlemmar i ett politiskt parti.

Så varför är ett större medborgerligt engagemang i våra partier så viktigt då? Skälen är flera.

1. Flertalet opinionsundersökningar de senaste åren visar att en majoritet av svenskarna exempelvis är för vinstförbud i välfärden, för en ökad statlig styrning i klimatarbetet, och för en ökad offentlig sektor. Samtidigt speglas inte dessa yttringar alls i riksdagen där det i dagsläget finns en majoritet för försämringar i Sveriges klimat- och miljöåtaganden, samtidigt som statliga finansiella stöd till exempelvis regionerna för att kunna bedriva sjukvård inte motsvarar behoven, enligt Sveriges kommuner och regioner.

2. När Kalla Fakta i en granskning före valet 2022 ringde upp samtliga riksdagspartier och frågade om de kunde donera en halv miljon kronor anonymt var S, M, KD, SD och L positiva till olika metoder för att runda lagstiftningen om hemliga partidonationer. Mutor och dold lobbyism är också ett problem på EU-nivå - vilket aktualiserades nyligen när parlamentstoppar avslöjades ta emot mutor - och riskerar att minska medborgarnas inflytande även där det finns en stark opinion för förändring.

3. Vidare har flera företag världen över avslöjats med att mot ersättning via sociala medier påverka demokratiska val. Ett fördjupat demokratiskt engagemang minskar sårbarheten för sådana påverkansoperationer, men även annan desinformation.

4. Fler partimedlemmar minskar också risken för köpt påverkan vid parti-interna beslut. Bara sista månaderna har sådana misstankar drabbat både Socialdemokraterna, liksom Moderaternas ungdomsförbund MUF.

Slutsats av ovanstående är att fler medlemmar i partierna ökar chanserna att det är Sveriges medborgares intressens som gagnas i första hand och inte enskilda aktörers.

För att hantera nutidens komplexa utmaningar så som klimat- och miljökrisen, de ökade ekonomiska klyftorna i vårt land eller segregation och ojämlikhet, krävs således ökad medborgerlig delaktighet. Om sådan inte finns, minskar kompetensen i de politiska partierna och tilliten till det demokratiska systemet riskerar att brista, liksom i förlängningen tron till samhällets förmåga att hantera samhällsproblem och kriser.

Så vår uppmaning till dig är: gå med i det parti du sympatiserar med och ta ditt ansvar för demokratin här och nu. Vi som aktiva medborgare behövs.

Annika Carlsson Wistedt (MP), gruppledare, Kommunfullmäktige

Martin Arvidsson (MP), Kommunfullmäktige

Martin Westling (MP), Vatten- och miljönämnden