Bonus

Biogasen blev ett lyft för fler än lantbrukarna

Nedra Vannborga Artikeln publicerades
Stan Weyns från Bioelectric och Jörgen och Annette Larsson i den container där biogasproduktionen styrs ifrån.
Foto:Maria Alåsen
Stan Weyns från Bioelectric och Jörgen och Annette Larsson i den container där biogasproduktionen styrs ifrån.

För drygt ett år sedan kom Annette och Jörgen Larsson på att de ville ha en biogasanläggning på sin gård. Rötkammaren stod blank och fin på gårdsplan i september. Nu har stor del av energin redan sålts till elleverantörer.

När du tänder lampan därhemma kan det vara energi från koskit som får den att lysa. Annette och Jörgen Larsson är positivt överraskade över hur bra det har gått att sälja energin från biogasanläggningen vidare.

– Systemet sköter sig självt ganska mycket. Det talar om för oss hur mycket gödsel som kan pumpas in i rötkammaren, säger Jörgen Larsson.

För några månader sedan hade de ingen automatisk inpumpning av gödsel från stallet.

  – Nej, det var inte klart då men nu fungerar det och egentligen är det inte så mycket vi behöver göra själva, säger Annette Larsson.

  Eftersom det är en så kallad gårdsanläggning så är den anpassad efter hur mycket gödsel som produceras på gården. En del av energin som produceras används för att värma upp rötkammaren.

  – Det här är den första anläggningen i Sverige och nu är det ett tiotal lantbrukare som ansökt om anläggningsstöd för att starta upp, säger Stan Weyns på företaget Biolectric.

  På Öland är det en lantbrukare till som visat intresse för att starta upp en anläggning. För att kunna ha systemet måste man ha åtminstone 80-90 kor. Lantbrukarna får ett gödselgasstöd på 40 öre per kWh biogas.

  – På den här anläggningen handlar det om 200 000 kronor per år ungefär. Sen tillkommer det man tjänar på att sälja energin till elbolag.

  Annette och Jörgen Larsson har haft sin anläggning i drift i ett halvår ungefär.

  – Vi har verkligen inte ångrat oss. Den betalar av sig själv och vi minskar utsläppet av metangas. Detta har öppnat andra dörrar för oss, säger Jörgen Larsson.

  Eftersom de driver ett ekologiskt lantbruk och köttproduktion ser de sig nu om efter ytterligare sätt att minska sina miljöspår.

  – Vi ska titta på ett system som de har i Degerhamn på Cementa. De tar bland annat hand om koldioxiden. Vi vill hitta ett sätt som passar oss att göra det på.

  Stan Weyns säger att några alternativ att använda spillvärmen på är till växthus eller torkning av spannmål.

  – Nu till våren blir det första gången vi ska sprida ut den rötrest som blir kvar efter rötningen. Det ska tydligen fungera bättre att sprida ut eftersom det är mer vätska i och inte lägger sig som klumpar som ligger och torkar upp, säger Jörgen Larsson.

  Att det luktar betydligt mindre är också ett plus, säger han. Anläggningens kapacitet ligger på 220 000 kW el på ett år.

  – Många kollegor är ju intresserade och vill veta hur det fungerar. Vi lantbrukare har ju hela tiden vetat om att vi släpper ut metangas. Nu kan man göra något åt det, säger Annette Larsson.

  Den energi som säljs vidare går automatiskt ut till den matarstation som Borgholm Energi AB har och matar energi ut ifrån.

  – Den känner av när det är dags att släppa på och ta emot energi från gården här och då mäts allt automatiskt, säger Jörgen Larsson.

  Risken för att anläggningen ska explodera är minimal eftersom det finns säkerhetsventiler och elektroniska system som hela tiden övervakar anläggningen.

  – Ja, det är ingen risk, säger Stan Weyns.

  Han berättar att medan det finns en Biolectric gårdsanläggning i Sverige så finns det ungefär 40 andra lantbrukare som byggt andra modeller med andra företag.

  Fakta

  Biogas på gården

  Anette och Jörgen Larsson gick över till ekologiskt jordbruk 2010.

  De producerar även ekologiskt kött.

  De blev utvalda att ha det första exemplaret av Biolectric Swedens anläggning och blev subventionerade.

  En anläggning kostar normalt två miljoner kronor.

  Den ska betala sig inom 5-6 år.

  Anläggningen kan producera förnybar energi till 20 hushåll ungefär.

  De valde biogas i stället för vindkraft eller solenergi eftersom de ville reparera lite av den miljöpåverkan som gården har.

  Visa mer...