Gårdsturista på Mallorca

Turismen har blivit ett sätt att bevara de mallorkinska gårdarna. Trots att lyxen på många håll har flyttat in bland stall och lador, månar man samtidigt om att bevara miljön som den en gång var.
Carmen Gili Suárez
Publicerad 11 april 2015