Ett ja till Nord Stream är ett nej till säkerhet

Martin Tunström Artikeln publicerades

Sverige kan med all sannolikhet inte stoppa Nordstream 2, men det betyder inte att Slite hamn bör hyras ut till det ryska bolaget.

Det lutar åt ett ja, säger regionstyrelsens ordförande på Gotland.

Ja till Nord Stream som vill hyra hamnen i Slite.

Ingen kommun får bedriva någon egen utrikespolitik i Sverige. Därför bör man vara försiktig med att kritisera lokala politiker som erbjudits att ingå ett avtal med ett energibolag. Med tanke på att ledningen ska gå mellan två stater, Ryssland och Tyskland, där den senare är EU största ekonomi ter det sig som svårt att stoppa projektet de säkerhetspolitiska konsekvenserna till trots.

    Det största problemet med ledningen är säkerhetspolitiskt inte att Europas gasberoende ökar utan att Ryssland får ett möjligt svepskäl till att flytta fram positionerna på Östersjön. Påstådda hot mot ledningen kan komma att mötas med att den ska "försvaras" med militära maktmedel.

    Så långt det är möjligt måste Sverige undvika att politisera ledningar på Östersjön, även om Ryssland symboliskt markerat sitt missnöje med Nordbalt 2-kabeln från Sverige till Baltikum. Men havsrättskonventionen förbinder naturligtvis inte Sverige att hyra ut hamnar i Slite och Karlshamn till det ryskkontrollerade bolaget.

    När ett ja till uthyrning är ett nej till säkerhet kan uthyrningsfrågan inte längre avgöras av Gotlands kommun.