ÅRETS ÖLÄNNING 1980 och första mottagare av Sollidenpriset

Årets ölänning Artikeln publicerades

Det var landshövding Erik Westerlind, som överlämnade det första Sollidenpriset till författarinnan och poeten Anna Rydstedt från Ventlinge på södra Öland. Ceremonin ägde rum på Borgholms idrottsplats söndagen den 13 juli 1980. Mycket folk var församlade när juryns sekreterare och tillika tidningen Barometerns redaktionschef, Sture Arvidsson tillkännagav, att Anna Rydstedt utsetts till Årets Ölänning. Juryns val hade till dess varit en väl förborgad hemlighet. Anna Rydstedt uttryckte glädje och stolthet över att vara den första person, som fick denna förnämliga utnämning och detta ståtliga pris.

Anna Rydstedt föddes år 1928. Studentexamen avlade hon vid Lunds privata elementarskola (”Spyken” kallad) 1950 och blev 1955 filosofie magister vid Lunds universitet. Hennes examen var bred med teoretisk filosofi, litteraturhistoria, nordiska språk och religionshistoria. Hon blev sedan lärare vid Grundtwigs Höjskole i Hilleröd, i Eslöv och vid Birkagårdens folkhögskola.

Egentligen hade hon velat bli präst men denna möjlighet för kvinnor kom ju först 1958 och så länge ville hon inte vänta. Hon deltog dock livligt i kvinnoprästdebatten, bl.a. med skriften ”Utan betyg i exegetik”. I debutsamlingen ”Bannlyst prästinna” ,1953, ger hon uttryck för sin besvikelse och förbittring över den kvinnofientlighet hon mötte inom kyrkan. År 1957 kom diktsamlingen ”Lökvår”, ”Min punkt” 1960, ”Presensbarn” 1964, ”Jag var ett barn”1970 och ”Dess kropp av verklighet” 1976. Anna Rydstedts sjunde diktsamling kom 1989 och hette ”Genom nålsögat”. Detta var en lyrisk triumf för författarinnan. Hennes poesi var här genomlyst skör som aldrig förr.

Anna Rydstedts dikter andades Öland och det finns mycket av Öland närvarande i hennes poesi men inte alltid på något hembygdsromantiskt sätt. Hon är poeten som ser det stora i det lilla, det brusande röda i det grå och oansenliga. Anna Rydstedt är en folkets poet, omtyckt av många med en lyrik där ömsintheten om allt levande har en central roll.

    Anna Rydstedts allra viktigaste inspirationskälla var Erik Johan Stagnelius och med den några år yngre skalden Lennart Sjögren hade hon många viktiga samtal. Hon tog också intryck av prosalyrikern och romanförfattaren Birgitta Trotzig.

    Anna Rydstedt fick ta emot många priser, bl.a. Sveriges radios lyrikpris, Gerhard Bonniers lyrikpris och Smålands författarsällskaps stora stipendium.

    Ganska okänt är att Anna Rydstedt även fanns i teaterns värld. I ABF- huset i Stockholm satte hon upp Bertold Brechts pjäs ”Brödbutiken” där hon spelade rollen som den vräkta änkan Queck. Anna Rydstedt svarar för inledningen i Ventlinges sockenbok. ”Ventlinge i världen” heter hennes bidrag.

    Anna Rydstedt gick ur tiden år 1994.