Årets Ölänning


Ölands finaste pris


Sollidenpriset, som årligen utdelas till Årets Ölänning, är landskapet Ölands finaste pris alla kategorier. Det instiftades år 1980 på tidningen Barometerns initiativ. Konung Carl XVI Gustaf har lämnat sitt medgivande till priset, dess inriktning och namn. En jury, vald med tanke på olika intresseområden och geografisk spridning, utser pristagaren.

Prisceremonin skedde t.o.m. år 1993 på Borgholms idrottsplats i samband med Victoriadagen. Fr.o.m. år 1994 sker den högtidliga begivenheten på Solliden i närvaro av kungaparet.

Enligt reglerna kan priset Årets Ölänning utdelas till ”Bofast Ölänning eller varaktig sommarölänning eller person från annat hål, som gjort bestående insats till Ölands fromma”. Det kan vara en personlig insats eller prestation, men också initiativ, som främjar öns intressen och utveckling.

Sällskapet Årens Ölänningar

De personer som utsetts till Årets ölänning ingår i ett nätverk som heter Sällskapet årens ölänningar. Årets Ölänning har utsetts sedan 1980 och Sällskapet Årens Ölänningar bildades 1994. Här presenterar Barometern-OT, som är en av huvudmännen för priset, samtliga pristagare genom åren. För åren 1980 till 2008 är texterna hämtade från tidigare dokumentation av Göran OT Dahlberg medan de senare är från artiklar som publicerats i Barometern i anslutning till prisutdelningen.

Sällskapet Årens Ölänningar utgör ett unikt nätverk med personer som på olika sätt bidragit till Ölands utveckling representerade en stor spännvidd av kompetensområden inom samhället.

Sällskapet Årens Ölänningar har genom åren bland annat tagit initiativ till Ölands Skördefest, priset Gyllene Pumpan och den årliga utnämningen av årets Ölandsby. År 1996 trycktes skriften ”Den gamla ekens saga” för att hedra författaren och ölandskännaren Hjalmar Nilsson, pristagare 1983 och initiativtagare till Sällskapet Årens Ölänningar.

Det är med stolthet vi här med tidningen Barometern-OT:s hjälp publicerar hela listan med pristagare och presentationer.
Klicka här för att läsa ett antal av konfrencier Odd Zschiedrich inledningstal samt en presentation av priset och ceremonin.

Vår förhoppning är att utnämningen av årets ölänning kan fortsätta att uppmärksamma personer som på olika sätt bidragit till Ölands utveckling eller som det står i reglerna för priset: ”Bofast Ölänning eller varaktig sommarölänning eller person från annat hål, som gjort bestående insats till Ölands fromma”.

Vi hoppas att även att all den kompetens som finns bland tidigare aktiva pristagare kan komma att gynna framtida utveckling på Öland. Ett stort tack till Hovet, Sollidens Slott, Barometern–OT, Sveriges Radio Kalmar och övriga som bidrar till den årliga utnämningen av Årets Ölänning.

Ordförande Sven-Göthe Lidheim