TT-Utrikes

Gemensamt fredsuttalande från Nord och Syd

TT-Utrikes Artikeln publicerades

I och med det historiska mötet mellan Kim Jong-Un och Moon Jae-In skrev de båda ledarna under ett gemensamt uttalande där de bland annat beskriver hur de ska verka för att slutgiltigt skapa fred mellan grannländerna. Nedan följer ett referat av de viktigaste punkterna i uttalandet.(TT)

Kärnvapennedrustning

I uttalandet står det att Syd- och Nordkorea har ett "gemensamt mål att genom total kärnvapennedrustning skapa ett Korea fritt från kärnvapen". Vidare står det att båda länderna ser Nordkoreas aviserade åtgärder i frågan som "mycket viktiga och väsentliga för en kärnvapennedrustning på Koreahalvön".

Fredsavtal

I år är det 65 år sedan vapenvilan utlystes mellan Nord och Syd. Detta vill de båda länderna hedra genom att aktivt arbeta för att sluta fred. Detta ska ske genom att involvera antingen USA eller både USA och Kina i förhandlingarna mellan Nord- och Sydkorea.

Besök i Pyongyang

De båda ledarna har kommit överens om att hålla kontakten genom både regelbundna samtal och fysiska möten. Mot bakgrund av detta har president Moon Jae-In tackat ja till att besöka Pyongyang i höst.

Familjeåterföreningar

Nord och Syd har enats om att snabbt lösa de humanitära frågor som uppkom när Korea delades. Därför har de båda länderna sagt ja till att fortsätta med återföreningsprogrammen på nationella frihetsdagen den 15 augusti.

Gemensamma idrottslag

Under vinter-OS i Sydkorea uppträdde Nord och Syd under samma flagg vid några tillfällen, bland annat i damishockeyn. Detta kommer man att fortsätta med i framöver, bland annat i Asian Games som hålls senare i år.

Militär nedrustning

Nord- och Sydkorea har enats kring att samordna en militär nedrustning, som ska ske gradvis i takt med att spänningarna minskas och förtroendet länderna emellan ökar.

Stopp på kriget

De två ledarna meddelade inför den koreanska befolkningen och övriga världen att kriget på den koreanska halvön är slut och att en ny fredsera därmed har tagit början. Ett formellt fredsavtal finns dock inte.