TT-Inrikes

Terroristbrottsutredare får mer jobb

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Den pågående terroristbrottsutredningen får nu två ytterligare uppdrag. Regeringen vill att utredaren tittar närmare på om definitionen av terroristbrottet är lämpligt utformad, och då särskilt skrivningen om att "injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp".(TT)

Den pågående terroristbrottsutredningen får nu två ytterligare uppdrag. Regeringen vill att utredaren tittar närmare på om definitionen av terroristbrottet är lämpligt utformad, och då särskilt skrivningen om att "injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp". Täcker det brott som riktas mot asylsökande, nyanlända, hbtq-personer eller personer med viss religiös tillhörighet?

Frågan har bland annat blivit aktuell efter skolattacken i Trollhättan, brandattentat mot flyktingboenden och synagogan i Göteborg.

Utredaren ska också överväga skärpta straff för brott som omfattas av terrorismlagstiftningen. Enligt regeringen är det tveksamt om dagens straffskalor speglar brottens allvar.