TT-Inrikes

Tandläkarstudenter måste lära sig polska

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Polen lägger krokben för svenska studenter i landet genom att införa språkkrav. Det anser regeringen som nu vill att Socialstyrelsen ser över vad man kan göra åt saken. Varje år studerar tusentals svenskar utomlands, däribland i Polen.(TT)

Varje år studerar tusentals svenskar utomlands, däribland i Polen. Inte sällan handlar det om att få tillgång till avancerade utbildningar till attraktiva yrken - som läkare, tandläkare eller veterinär - för att sedan återvända och arbeta i Sverige. Utbildningarna, som bekostas av studenterna själva, genomförs nästan undantagsvis på engelska.

Men nu har Polen infört ett språkkrav på tandläkarutbildningen i landet. Svenska studenter som tidigare genomfört sina utbildningar på engelska måste i samband med sin praktiktjänstgöring kunna tala polska.

300 kan beröras

Regeringen oroas, eftersom det kan innebära att svenskarna inte får sina utbildningar godkända av Socialstyrelsen när de återvänder.

– Det skulle kunna handla om 300 personer som drabbas - som i princip har en färdig tandläkarutbildning men som inte får behörighetsbevis och därför inte kan få legitimation i Sverige. Samtidigt har vi här en akut tandläkarbrist, skulle jag säga, säger social­minister Annika Strandhäll (S).

Regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att finna en lösning. Strandhäll vill inte föregå de förslag som myndigheten ska lämna redan den 30 juni, men hon nämner två tänkbara varianter: ett särskilt kunskapsprov för de berörda studenterna eller en specialpraktik under handledning i Sverige.

Nej till norsk modell

Däremot är det inte troligt Sverige gör som Norge, där de som studerat i Polen kan få norsk tandläkarlegitimation trots att de inte fullgjort praktiktjänstgöringen.

– En sådan ordning skulle strida mot yrkeskvalifikationsdirektivet, så det är inte aktuellt för Sverige som EU-land, säger Annika Strandhäll.

Även Sverige ställer ju språkkrav på dem som ska arbeta inom olika vårdyrken, så de polska villkoren kan tyckas fullt rimliga.

– Vi kritiserar inte det polska beslutet - det är fattat och nu måste vi hantera situationen. För den grupp studenter som hamnar i den här skarven måste vi lösa det här, säger social­ministern.