TT inrikes

SD, V och MP lockar medlemmar

TT inrikes Artikeln publicerades

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är vinnarna i TT:s genomgång av partiernas medlemssiffror.
För Moderaterna och Socialdemokraterna fortsätter kräftgången.

I fjol fick Sverigedemokraterna nästan 4 000 nya medlemmar, Vänsterpartiet runt 1 500 och Miljöpartiet 400. De sticker ut i statistiken, där övriga partiers medlemsbas krymper.
SD:s partisekreterare Björn Söder tror att partiet lockar medlemmar för att fler upplever partiet som ett trovärdigt alternativ.
– Vi ser att opinionssiffrorna ökar och då är det ganska naturligt att medlemsantalet ökar. Vi har inte haft någon särskild medlemskampanj på flera år nu. Det var säkert fyra, fem år sedan, säger han.
Medlems- och opinionsmässigt har partiet inte skadats av händelser som järnrörsskandalen 2012. Tvärtom "rasslade det in väldigt många medlemsansökningar då", enligt Söder.
Statsvetaren Martin Karlsson på Örebro universitet har forskat om medlemmar i politiska partier. Han tror att både SD och V tjänar på att skillnaden mellan blocken inte är så stora och att de då upplevs som tydligare alternativ.
Den negativa medlemsutvecklingen har pågått länge, i stort sett sedan toppåret 1979. Huvudorsaken är inte att gamla medlemmar slutar betala medlemsavgiften, utan att återväxten av nya är dålig.
I en rapport från 2011 räknade Karlsson och en forskarkollega ut att den siste partimedlemmen skulle tacka för sig 2023 om utvecklingen fortsatte. Så lär det knappast bli, men det finns ändå en smärtgräns för hur många medlemmar partierna kan tappa.
– Det måste finnas tillräckligt många för att fylla förtroendeuppdragen. Det blir en fråga om kvalitet, säger Karlsson.
Tidigare kunde partierna lyssna inåt på medlemmarnas åsikter för att känna av vilka frågor som var viktiga.
– Nu behöver partierna utveckla nya sätt för att förstå opinionen, säger Martin Karlsson.
Det märks bland annat på att partierna satsar pengar på egna opinionsundersökningar i olika frågor och det har blivit viktigare att nå ut i massmedier. Partiledarnas flitiga resande runt om i landet brukar också motiveras med att de ska ut och lyssna på väljarna.
Karlsson tycker att partierna är dåliga på att angripa huvudproblemet – vad det är som gör dem oattraktiva för potentiella medlemmar.
– En del är självkritiska, men flera partier ser nedgången som del i en bred samhällsutveckling som de inte kan påverka, sammanfattar Karlsson de samtal han haft med partiföreträdare.