TT-Inrikes

Östersjön uppnår inte EU:s krav

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Vattnet vid Östersjöns kust i Svealand har blivit betydligt bättre jämfört med för 15 år sedan, men kommer troligen ändå inte att klara EU:s krav, skriver Dagens Nyheter. Två gånger varje sommar sedan 2001 har det tagits prover vid Svealandskusten.(TT)

Vattnet vid Östersjöns kust i Svealand har blivit betydligt bättre jämfört med för 15 år sedan, men kommer troligen ändå inte att klara EU:s krav, skriver Dagens Nyheter.

Två gånger varje sommar sedan 2001 har det tagits prover vid Svealandskusten. På 200 platser, från Älvkarleby till Nyköping, kollas bland annat halterna av kväve, fosfor, salt och syre samt temperaturen.

Trots den förbättrade vattenkvaliteten ligger denna under kraven i EU:s vattendirektiv, som ska uppfyllas av medlemsländerna till 2027. Vattnet vid Svealandskusten är "måttligt" bra på EU:s femgradiga skala som mäts i hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig status. För att leva upp till kraven ska vattnet hålla hög eller god status.