TT-Inrikes

Många undrar: Kan jag bli sjuk?

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Tusentals människor oroas av mässlingutbrottet och ringer till Vårdguiden för att få råd. Många är förstås oroliga för att ha blivit smittade. Och många vet inte om de är immuna mot sjukdomen eller inte.(TT)

– Ja, vi får väldigt många frågor om det här med mässling: om man är immun, om vart man ska vända sig om man vill vaccinera sig, om hur farligt det är, säger Ann-Louise Andersson, områdeschef vid 1177 Vårdguiden i Västra Götaland.

Den kanske vanligaste frågan kommer från dem som besökt en specifik vårdinstitution och som undrar om mässlingen konstaterats där.

– Näst vanligast är nog: "Är jag immun eller inte?". Och svaret beror ju på hur gammal man är och om man vaccinerats eller inte.

Andersson konstaterar att många vuxna inte vet om de är immuna eller inte:

– Alltså de som är födda före 1982, kan man väl säga. Från och med det året har alla fått två mässlingsprutor, såvida man inte avsagt sig vaccinationen förstås. De som är födda dessförinnan kan ha fått en spruta bara, och då ligger immuniteten på cirka 95 procent. Har man tagit två sprutor ligger den på nästan 100 procent.

Vårdguiden i Västra Götaland har fått "ett par tusen" telefonsamtal extra i veckan efter de första rapporterna om mässlingutbrottet, uppskattar Andersson. Hon konstaterar att de vaccinationer som nu sker är bra för framtiden:

– Ska man åka till södra Europa, eller utanför EU, är ju mässling mera vanligt, och då är det förstås bra att man faktiskt vaccinerat sig.