TT-Inrikes

Kommuner saknar plan mot självmord

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Nästan nio av tio kommuner arbetar inte förebyggande mot självmord. Väldigt tragiskt, anser experter. - Följden blir att självmorden ökar, säger Pirjo Stråte, som förlorade både son och man efter att de tagit sina liv.(TT)

Bara drygt var tionde kommun arbetar förebyggande mot självmord, enligt en kartläggning som Folkhälsomyndigheten gjort.

– Det är väldigt tragiskt att arbetet inte är mer prioriterat, säger Danuta Wasserman, professor på Nationellt centrum för suicidprevention vid Karolinska institutet.

Ytterligare 15 procent av kommunerna säger sig ha planer på att starta ett förebyggande arbete mot självmord inom det närmaste året. Men utvecklingen går långsamt. Jämfört med 2009, då frågan sist ställdes, är det bara ungefär en handfull fler kommuner som jobbar aktivt med detta.

– Jag är väldigt förvånad över att så lite har hänt, eftersom det är ett så stort problem. Varje år tar 1 500 personer sitt liv i Sverige, det är större än en Estoniakatastrof varje år, säger professor Danuta Wasserman.

Enorm press

Pirjo Stråtes son Johan tog livet av sig 1997. Fyra år senare begick även hennes man självmord. Hon reagerar starkt över att inte fler kommuner aktivt arbetar för att förebygga självmord.

– Det här är ett jätteviktigt arbete. Kommunerna ansvarar för våra skolor och det är ju bland unga som självmorden stiger, säger Pirjo Stråte, som är aktiv i anhörigföreningen Spes.

Konsekvensen kan bli att självmorden ökar ytterligare, anser hon.

– Det är en enorm press på unga i dag, inte bara när det gäller att prestera i skolan utan också hur du ska se ut, vilka kläder du har och att du ska vara i sociala medier. I och med sociala medier ökar också mobbningen, men det ser inte omgivningen, säger hon.

Samhällsfråga

Även organisationen Mind, som jobbar för att främja psykisk hälsa, är kritisk till att inte fler kommuner har en handlingsplan.

– Det är sorgligt. Det bekräftar att man fortfarande ser självmord som en hälso- och sjukvårdsfråga och inte en fråga för hela samhället. Många som tar livet av sig har inte haft någon kontakt med vården utan gör det som en impulshandling och där skulle kommunerna absolut kunna vara mycket mer aktiva, säger Carl von Essen, generalsekreterare på Mind.

En handlingsplan kan omfatta allt från att utbilda personal till att sätta upp skydd vid tågräls och broar, och kommunerna har stora möjligheter att nå personer i farozonen, anser Carl von Essen.

– I skolan kan det handla om att lära personal att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa, eller att testa program för att prata om psykisk ohälsa och göra eleverna medvetna om det. Det kan också handla om att diskutera könsnormer, inte minst mansnormer, eftersom män står för 70 procent av alla självmord, säger Carl von Essen.

Dra lärdom

Folkhälsomyndigheten framhåller också rutinmässiga utredningar när en person tagit sitt liv, så kallade händelseanalyser. I dag jobbar bara 23 procent av kommunerna med detta.

– Det borde göras vid alla självmord. Det kan ge lärdomar av alla möjliga slag som kan vara värdefull för att förebygga nya självmord, säger Carl von Essen.