TT-Inrikes

Föreslår ålfiskestopp november till januari

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Ett fiskeförbud av ål i kustnära områden mellan 1 november 2018 och 31 januari 2019 föreslås av Havs- och vattenmyndigheten (Hav).(TT)

Ett fiskeförbud av ål i kustnära områden mellan 1 november 2018 och 31 januari 2019 föreslås av Havs- och vattenmyndigheten (Hav). Förslaget har lagts sedan EU:s fiskeministrar i december i fjol fattade beslut om att medlemsländerna skulle förbjuda fiske efter blankål i Östersjön, Nordsjön och Atlanten under en valfri sammanhängande tremånadersperiod mellan september och januari.

Sedan 2007 är det endast personer med ett särskilt tillstånd som får fiska ål i Sverige. I vissa sötvattensområden är fritidsfiske tillåtet. Sedan 2012 är det förbjudet att fiska ål på västkusten. Åtgärderna har lett till att fångsterna har gått ner från i snitt 785 ton per år (2004-2006) till i snitt 158 ton per år (2015-2017), uppger Hav.

"Utifrån tidigare års fångster bedömer vi att ett fiskeförbud från november till och med januari kommer minska det svenska kustfisket efter ål med ytterligare 22 procent, vilket motsvarar cirka 35 ton", säger Ingemar Berglund, avdelningschef på Hav, i ett pressmeddelande.

Myndighetens förslag ska nu ut på remiss och Hav har en förhoppning om att fatta ett beslut i maj.