TT-Inrikes

Fel låta apoteksstudenter läsa patientjournaler

TT-Inrikes Artikeln publicerades

En man upptäckte att en apoteksstudent varit inloggad i hans patientjournal vid en vårdcentral och klagade till Datainspektionen.(TT)

En man upptäckte att en apoteksstudent varit inloggad i hans patientjournal vid en vårdcentral och klagade till Datainspektionen. Nu visar inspektionens granskning att apoteksstudenter vid Uppsala universitet har haft elektronisk direktåtkomst till patientjournaler för forskning eller praktik - och att Region Uppsala har agerat fel.

"Att ge studenter direktåtkomst till patientuppgifter på det här sättet strider mot patientdatalagen. Därför förelägger vi Region Uppsala att sluta med det", skriver Pernilla Andersson, jurist vid Datainspektionen i ett pressmeddelande.