TT-Inrikes

Brister i kontroll av lekplatser

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Många kommuner slarvar med att besikta lekplatser, vilket kan innebär risker för barnen som leker där, rapporterar SR Ekot. - Om man har en gungställning som är rutten så kan det innebära så allvarliga risker som dödsfall, säger Anna Strandberg, Konsumentverkets expert på lekplatssäkerhet.(TT)

Många kommuner slarvar med att besikta lekplatser, vilket kan innebär risker för barnen som leker där, rapporterar SR Ekot.

– Om man har en gungställning som är rutten så kan det innebära så allvarliga risker som dödsfall, säger Anna Strandberg, Konsumentverkets expert på lekplatssäkerhet.

En genomgång som Ekot har gjort visar att mer än var tionde kommun slarvar med besiktningsprotokollen. Och sju kommuner har inte gjort någon besiktning alls under de tre senaste åren, trots att lagen kräver det.

– Det finns ingen speciallagstiftning för lekredskap men produktsäkerhetslagen hänvisar till de standarder som finns. Där står det att man ska besiktiga årligen, säger Anna Strandberg.

Varje år skadas uppskattningsvis 18 000 barn så pass allvarligt vid olyckor på lekplatser att de behöver akut sjukvård, uppger Ekot. Därtill är det runt 50 000 barn som vänder sig till vårdcentraler och tandvården efter lekplatsolyckor.