TT inrikes

Alliansen lovar 100 000 nya bostäder

TT inrikes
Foto:

Alliansen presenterar nu en satsning på 100 000 nya bostäder, på en presskonferens i Almedalen med statsminister Fredrik Reinfeldt (M) och de tre övriga partiledarna.

Artikeln publicerades 2 juli 2014.

Enligt Reinfeldt handlar det om 100 000 bostäder utöver de 78 000 som regeringens Stockholmsöverenskommelse i vintras innebär.

- Det här kommer att påverka alla som bor i vårt land för lång tid framöver. Vi kallar det Sverigebygget, säger Reinfeldt på pressträffen.

Stockholmsöverenskommelsens metod ska föras över till andra delar av landet, där satsningar på infrastruktur ska kombineras med bostadsbyggande.

- Vi har tittat på andra länder där man använt den här metoden. Markvärdet stiger över en natt när det blir klart att en ny tunnelbana ska byggas, säger Reinfeldt.

Han talar om att utreda avgifter som kan tas ut på en sådan värdestegring, och som kan användas för att betala investeringar.

- Man måste få fram mer mark, säger statsministern och tillägger att det spelar stor roll hur reglerna ser ut.

Mycket av det som Alliansen presenterar ska först utredas och det förutsätter att kommuner och andra aktörer står för en stor del av kostnaden för projekten.

Den avgift på värdestegring på mark, som ska utredas, kan ge kanske två miljarder kronor per år, enligt Reinfeldt. Han betonar att det inte ska vara en skatt på privata tillgångar utan bara på kommersiella.

Alliansen lanserar också vad den kallar den största gröna investeringen hittills - nya stambanor med höghastighetståg på sträckorna Stockholm - Göteborg och Stockholm - Malmö.

- Det här är en mycket stor ambitionshöjning som också är finansierad, säger Jan Björklund (FP).

Tågen ska gå i 320 kilometer i timmen och ge en restid mellan Stockholm och Göteborg på två timmar.

Kostnaden bedöms totalt till 140 miljarder, varav 24 miljarder redan är presenterade och öronmärkta, enligt FP-ledaren. De nya pengarna ska komma i nästa infrastrukturproposition.

Det hela ska börja byggas 2017 och ta 15 år.

- Vi binder samman Sverige, säger Centerledaren Annie Lööf och påstår att det är den största tåginvesteringen i modern tid.

Alliansen vill även ta upp samtal med Danmark om ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.

- Öresundsbron är hårt belastad, säger Annie Lööf.

I pressmeddelandet står det att "en tunnel mellan exempelvis Helsingborg och Helsingör skulle avlasta bron och närmare integrera norra delarna av Öresund".