TT-Inrikes

Advokat Massi Fritz varnas

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Advokat Elisabeth Massi Fritz varnas och får den högsta straffavgiften på 50 000 kronor av Advokatsamfundet. Beslutet var inte enigt, fyra ledamöter och generalsekreteraren ville utesluta henne ur Advokatsamfundet, skriver samfundet på sin hemsida.(TT)

Beslutet var inte enigt, fyra ledamöter och generalsekreteraren ville utesluta henne ur Advokatsamfundet, skriver samfundet på sin hemsida. Vad som ligger bakom beslutet är inte klart; det blir offentligt först om två veckor.

Förutom varningen ska Elisabeth Massi Fritz betala de 218 000 kronor som hennes juridiska ombud debiterat Advokatsamfundet.

Enligt Aftonbladet har bland annat tidigare kollegor till Massi Fritz uppgivit att hon uppmanat dem att ta mer betalt genom att debitera fler timmar.

Elisabeth Massi Fritz vill inte kommentera samfundets varning, utan hänvisar TT till sin advokat Monique Wadsted.

– Vi vet inte vad skälen är i dag utan måste tyvärr avvakta till den 10 september.

– Det fanns inte några som helst bevis för att det skulle ha funnits saltade räkningar. Hon har absolut inte bett sina anställda sätta upp mer tid, säger Monique Wadsted.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg säger till TT att samfundet ibland berättar om disciplinära avgöranden innan besluten meddelas i sin helhet.

– Ja, i fall som väckt stor medial uppmärksamhet som i det här fallet.

Anne Ramberg vill inte redan nu kommentera vad som läggs Elisabeth Massi Fritz till last.

Beslut i Advokatsamfundets disciplinnämnd kan överklagas till Högsta domstolen i en särskild ordning som inte förutsätter prövningstillstånd.