Snön gör det svårt för funktionshindrade

Torsås Artikeln publicerades

Snön gör det extra svårt för invånare med någon form av funktionshinder att ta sig in eller av på gång- och cykelvägen längs Karlskronavägen i Torsås.

Kjell Karlsson, Torsås, var en av initiativtagarna till att Karlskronavägen gjordes trafiksäkrare för cirka tio år sedan.

– När gång- och cykelvägen har plogats finns det inga anslutningar till sidovägarna för de som har svårt att ta sig över snövallen. Det kan bli en lång omväg och så ska det inte vara, säger Kjell Karlsson som tillskrivit tekniska nämnden för åtgärder.