Storsatsning ger Svevia jobb i två år

Torsås Artikeln publicerades

Det blir Svevia AB som får uppdraget av kommunen att bygga ut vatten och avlopp söderut längs kusten från Bergkvara ner till Södra Kärr för drygt 42 miljoner kronor.

Storsatsning på VA ger Svevia AB jobb i två år
Beslutet fattades av tekniska nämnden för 14 dagar sedan och offentliggjordes på måndagen med stöd av de anbudsregler som gäller för upphandling.
Det var fem företag som deltog i anbudsgivningen och kommunen antog den lägsta prislappen. Noterbart var att Skanskas anbud var hela 29 miljoner kronor dyrare än det lägsta budet.
Priset för totalentreprenaden ligger ungefär på den beräknade kostnadsnivå som tidigare angivits av kommunen när det gäller anslutningsavgiften per fastighet, eller 133 000 kronor plus moms, fördelat på 370–400 anslutningar längs kuststräckan på totalt tre mil ledningar.
– Vi siktar på att få ner summan till 125 000 kronor per anslutningsavgift plus moms och vi håller på med att ta fram ett förslag för taxan, säger kommunens samhällsbyggnadschef Peter Persson och tekniske chefen Tommie Sigvardsson.
Arbetet med de nya spill- och vattenledningarna längs kusten inleds i september månad i år. Totalentreprenaden gäller bygge under två och ett halvt år.
Under tre månader varje sommar ska ingen störande verksamhet förekomma. Projektchef Anders Bergquist på Svevia AB (före detta Vägverket Produktion) med cirka 2 500 anställda runt om i Sverige säger;
– Detta är ett väldigt stort VA-jobb. Vi vill helst försöka avsluta arbetet inom två år.
Lars Johansson på Svevia blir platschef under byggtiden och säger;
– Vi har nyligen avslutat ett VA-jobb på sju kilometer mellan Ljungbyholm och Tvärskog i Kalmar kommun. Slutbesiktningen är klar där och nu är vi redo för Torsås kommun.
Flera berörda fastighetsägare i området har överklagat lagligheten i kommunfullmäktiges beslut
om VA-satsningen till Förvaltningsrätten i Växjö. Den prövningen avgjordes den 28 maj och rätten slår fast att det politiska beslutet har gått rätt till.
Ingemar Skotheim (S) är ordförande i tekniska nämnden och säger;
– Satsningen är bra för kommunen och kan bli ett lyft för framtida inflyttning. Det får också en positiv effekt på miljön i Östersjön. Att ha kvar brunnarna är inte hållbart på längre sikt. Vi kan också planlägga för större byggrätter på fastigheterna i Skäppevik, Järnsida och Södra Kärr.
kan bli ett lyft.