Soptippar ska undersökas

Torsås Artikeln publicerades

Ett antal nedlagda deponier i Torsås kommun ska genomgå en noggrann undersökning. Den gamla barktippen på Dalskär har högst prioritet.

Torsås kommuns tekniska nämnd har låtit ett utomstående företag göra en omfattande undersökning av de gamla deponier som finns på flera olika platser i Torsås kommun.
Nästa steg i processen blir nu att göra en mer djupgående undersökning på var och en av de sammanlagt nio nedlagda deponierna.
– Vi kommer att börja med Dalskärs gamla barktipp eftersom den ligger i ett känsligt vattenområde, säger kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson (C) apropå det miljöfrämjande arbetet i kommunen.
Enligt det senaste protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott finns det drygt 300 identifierade områden i Torsås kommun som kan misstänkas eller har konstaterats vara förorenade. Av de nio nämnda deponiplatserna befinner sig fyra inom riskklass 2, den näst farligaste kategorin. Förutom Dalskärs barktipp finns även Torsås glasbrukstipp, Torsås ramsågs barktipp samt Torsåstippen med på den här mindre angenäma listan.
Samtidigt som barktippen på Dalskär prioriteras är det också meningen att kommunchefen Jan Darrell ska upprätta ett förslag till markägarombud.
Från kommunens sida är det tänkt att samhällsbyggnadsförvaltningen ska företräda kommunstyrelsen i diskussionerna med övriga inblandade intressenter. Bland dessa intressenter finns exempelvis ett antal markägare och eventuella verksamhetsutövare.
Vid sidan av projektet med deponiplatserna har länsstyrelsen i Kalmar län genomfört en granskning av nerlagda verksamheter i länet. Här har det påträffats provresultat som visar att marken där Gökalunds handelsträdgård en gång låg har värden som placerar den i riskklass två.
– Från kommunstyrelsens arbetsutskotts sida har vi inga synpunkter på det som länsstyrelsen har kommit fram till angående marken där växthusen låg, säger Håkan Algotsson vidare.