Sent svar stoppar jakt på lodjuret

Torsås Artikeln publicerades

Det tog länsstyrelsen tre veckor att säga nej till skyddsjakt på lodjuret som rev minst två dovhjortar från Germund Erikssons hägn i Stora Glosebo.

Germund Eriksson hade hoppats på skyddsjakt, men nu tycker han att det vore oetiskt att jaga djuret.
– Nu har ju katten gått på friarstråt för länge sedan, säger han.

Enligt Germund Eriksson tog lodjuret sex dovhjortskalvar ur hägnet och Barometern var med när de två första hjortkadavren undersöktes av besiktningsmannen Robert Briland.
– Det var perfekt spårsnö och helt klart att ett lodjur fällt dem, säger Robert Briland, som besiktigade ytterligare två döda dovhindkalvar ett par veckor senare.

Dessa hade dock korpar och andra asätare angripit så svårt att det inte säkert gick att fastställa vad som dödat dem.
Den 6 mars kom Germund Erikssons ansökan om skyddsjakt till länsstyrelsen. Tre veckor senare fick han svar: angreppet i hägnet är inte tillräckligt för att motivera skyddsjakt och allmänintresset för bevarandet av lodjuret väger tyngre än den enskildes intresse av att förebygga angrepp på sina djur.
Germund Eriksson betonar att hans samarbete med länsstyrelsens rovdjursansvariga har varit mycket gott. Det han är kritisk mot är att det tog så lång tid att komma till beslut.
– Hade länsstyrelsen varit snabb så hade Viltskadecenter skött jakten snabbt med fällor, framhåller han.

Anders Kjellberg, chef för länsstyrelsens naturskyddsenhet, tycker inte att ärendet har tagit så lång tid.
– Så fort det handlar om skyddsjakt på våra fem stora rovdjur är det känsligt och kräver mer tid än om det gäller gäss eller kråkor, säger han. Men jag har förståelse för att den sökande tycker att det tar tid, så är det ju alltid när man väntar på svar.

I beslutet skriver Anders Kjellberg också att länsstyrelsen i mån av tillgångar kan bevilja ersättning i samband med rovdjursangrepp eller förebyggande åtgärder mot sådana. Germund Eriksson har ansökt om ersättning, både för förlusten av djur och för att ytterligare förstärka hägnet.