Nytt dataskyddsombud ska utses

Torsås Artikeln publicerades

En ny dataskyddsförordning träder i kraft i maj i år. Den ersätter gällande personuppgiftslag.

Kommunen och dess bolag kan utse ett gemensamt dataskyddsombud och kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Peter Tinnert, Nybro blir detta från den 25 maj.

Det kommer att ställas högre krav på hur personuppgifter hanteras och dokumenteras.