Mamma: Skolan gör det lätt för sig

Torsås Artikeln publicerades

Mamma till hemmasittare reagerar starkt på att kommunen väljer att dela ut böter till skolkarnas föräldrar och menar att kommunen borde ta tag i problemen i skolan i stället för att kräva föräldrarna på pengar.

Barometern avslöjade på fredagen hur det första vitesföreläggandet nu planeras. Det går till en familj som låter sitt barn vara hemma, trots att barn enligt lag vara i skolan. Enligt skolan har problemen mångfaldigas. Tidigare var det någon per termin, nu är det sammanlagt sex elever som är i skolan mindre än 10 procent av undervisningstiden. Skolan menar också att problemen krypit ner i lägre stadier än tidigare. Men en mamma som Barometern träffat menar att skolan gör det lätt för sig genom att bara skriva ut böter, hon vill ge en annan bild.
– Jag hade min son hemma för att skydda honom. Han var kränkt av elever och även av lärare. Det är klart att jag förstår betydelsen av utbildning men jag vägrar att se honom må dåligt.
Barometern har tagit del av hennes sons personakt. Det är en diger utredning där det hävdas att pojken varit inblandad i bråk samtidigt som har varit mycket uppskattad elevrådsrepresentant.
Men han har varit mobbad. Enligt ett utlåtande från kuratorn är saknade organisationen förebyggande och effektiv hantering av den här formen av problem. ”Detta har resulterat i att han (pojken) kränkts”.
– Som mamma har jag naturligtvis lidit när jag sett hur dåligt han har mått. När jag förstod att skolan inte brydde sig längre föreslog jag i stället hemundervisning. Det enda jag fick som svar var att ”er son har ingen diagnos, därför kan vi inte hjälpa honom med hemundervisning, det finns det inte pengar till”.
Problemen eskalerade under hösten, då tog mamman beslutet att sonen inte kunde gå kvar i skolan.
– Han var en toppelev och gjorde bra resultat. Men han ville inte gå till skolan.
Vid läsårets början flyttades han till en annan skola i en annan kommun.
– Det fungerar jättebra. Min son trivs. Han har bra lärare som ställer hårda krav och han har fått många nya kompisar.