Ledamöter ska få utbildning i socialtjänst

Torsås Artikeln publicerades

Vid nästkommande sammanträde i KPR och RFH ska ledamöterna få utbildning i socialtjänstlagen.

Den ska hållas av socialchef Lena Sjöstrand och medicinskt ansvariga sjuksköterskan Kerstin Jonskog Bertilsson.

Man erbjuds också utbildning i kommunallagen i början av nästa mandatperiod tillsammans med andra valda.