Hyresgäster trivs i lägenheterna

Torsås ,

Artikeln publicerades 21 april 2017.

Torsås Bostads AB har genomfört en hyresgästundersökning för första gången. Det blev 223 svar, eller 41 procent.

Antalet nöjda med sitt boende var 81 procent.