Hyresgäster trivs i lägenheterna

Torsås Artikeln publicerades

Torsås Bostads AB har genomfört en hyresgästundersökning för första gången. Det blev 223 svar, eller 41 procent.

Antalet nöjda med sitt boende var 81 procent.