Fritidsgård ska rivas under hösten

Torsås Artikeln publicerades

Den gamla fritidsgården står fortfarande kvar framför den nya Torskolan. På den platsen ska det bli en ny bussangöring för skolbussar.

– Om inte vintern blir för sträng är planen att den är färdig i januari eller februari, säger Johnny Kullberg, projektledare och fastighetsingenjör från Torsås Bostads AB.

Än så länge har kommunen inte upphandlat entreprenaden.

    – I september ska vi gå ut med en förfrågan, säger Johnny Kullberg.

    Planen är att riva fritidsgården under hösten.