Ett steg framåt för den nya förskolan

Bergkvara Artikeln publicerades

En politisk majoritet är redo att bevilja bildningsnämnden en årlig budgetförstärkning upp till 2,1 miljoner kronor. Detta för att kunna bygga förskola och kök i Bergkvara.

Bergkvara nya förskola med sex avdelningar inklusive ny skolmatsal och tillagningskök, har projekterats och bygglovshandlingar är inskickade.

Projektet baseras på en investering om 70 miljoner kronor. Man kalkylerar då med att bildningsnämnden får totala hyreskostnader på 4,3 miljoner per år.

Nämnden uppges klara egen finansiering på 2,2 miljoner och behöver därför en årlig ramförstärkning på resterande 2,1 miljoner kronor.

Ärendet behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott i tisdags. Det slutade med votering och 3-2 för ett genomförande.

Dagens skolkök i Bergkvara är nedslitet och utdömt. Ett nytt kök ingår i förskoleprojektet.
Foto: Leif Pettersson
Dagens skolkök i Bergkvara är nedslitet och utdömt. Ett nytt kök ingår i förskoleprojektet.

– Vi har redan lagt över två miljoner kronor på projektering och jag anser att det är orimligt att lägga ännu mera pengar på att utreda flera alternativ. Dessutom är nuvarande slitna kök- och matsalsbyggnad mer eller mindre utdömd, säger kommunalrådet Henrik Nilsson Bokor (S).

– Men jag ser budgetförstärkningen på 2,1 miljoner kronor som ett tak.

Christofer Johansson (C) ville ha en återremiss för ytterligare beredning.

Janita Kirchberg (SD) ville ha avslag på en ramförstärkning.

”Helhetsperspektivet på kommunkoncernen saknas helt i beräkningen. Det är mycket olämpligt att ta ett så stort beslut mindre än en månad före valet”, skriver hon i en protokollsanteckning.