Elever kan få välja kött på vegetarisk dag

Torsås Artikeln publicerades

I kommunen finns det numera dagar som är helt vegetariska för skolbarnen.

Enligt Sverigedemokraterna i Torsås är följden att flertalet barn inte äter en ordentlig lunch de dagarna, vilket leder till trötta barn och att kunskapsinlärningen blir lidande.

Enligt en motion från SD borde barnen erbjudas att välja kött, fisk eller fågel de dagar det serveras vegetariska rätter.