Böter för skolkare

Torsås Artikeln publicerades

Problemen med hemmasittande skolelever ökar och kryper längre ner i åldrarna. Nu skickar Torsås kommun sitt första hot om böter till en familj som låter sitt barn strunta i skolan.

Fler fall och allt yngre barn. Statistiken över barn som bryter mot skolplikten och stannar hemma i stället för att plugga är nästan övertydlig. Tidigare läsår har det handlat om en enstaka individ, nu är det sammanlag sex elever på skolor i Torsås kommun som karakt­äriseras som hemmasittare.
Elever som får svårt att nå kunskapsmålen när de inte vistas i skolan.
– Jag har jobbat som skolledare länge och är orolig över utvecklingen. Förut var det här ett okänt fenomen, alla gick till skolan. Men nu ökar det i omfattning, säger en rektor.

Och det är en dyster framtid som barnen går till mötes. Mer än var femte ungdom är arbetslös i Torsås kommun och de ungdomar som inte ens klarar av grundskolan kommer naturligtvis att få det svårt.
För en dryg månad sedan kritiserade skolinspektionen Torsås kommun när det gäller hanteringen av hemmasittare. Nu har tjänstemännen därför arbetat fram en manual för hur skolledningen ska gå till väga när en elev har omotiverat hög frånvaro.
– Vi har nu utfärdat det första vitesförläggandet, säger bildningschef Jon-Erik Egerszegi.

Det innebär att nu kan föräldrar få böta för att de inte får i väg sina barn till skolan. Men bildningschefen menar samtidigt att det finns fungerande rutiner för att ta hand om hemmasittare.
– Vi samarbetar intimt med socialförvaltningen med barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar och har naturligtvis täta kontakter med föräldrar och eleven. Vi ser till att anpassa undervisningen, erbjuder ibland hemmaläsning och försöker hela tiden vara kreativa i att hitta modeller som passar, säger han.
Orsakerna till varför elever stannar hemma är väldigt olika.

Ofta handlar det om depressioner eller annan psykisk ohälsa. De skolledare som Barometern har pratat med vill inte koppla ihop hemmasittandet med mobbning.
Torsås är inte på något sätt ensamma om utvecklingen. Enligt skolinspektionen är problemen med barn som inte går i skolorna större än man trott. Det finns uppgifter på 70 000 hemmasittare i hela landet.
Bildningsförvaltningen har nu tagit fram ett informationsblad och en handledning över hur kommunen kommer att arbeta med barn som har omotiverat hög frånvaro.