Bokkväll ska ge inspiration till bokcirkel

Torsås Artikeln publicerades

Margit Fribergsällskapet kommer till biblioteket i Torsås den 7 mars.

Sällskapets Sigrid Fredriksson och Margareta Lilja Svensson ska berätta om Margit Fribergs författarskap. Målet är att inspirera till en cirkel.

– Det finns idag ingen bokcirkel i bibliotekets regi men vi uppmuntrar och hjälper gärna till med böcker och boktips, säger kulturchef Karin Seebass.