Bättre digital information vid olyckor

Torsås Artikeln publicerades

När en olycka sker är det viktigt att invånarna får informationen snabbt. Det tycker Roger Isberg (S), som har lämnat in en motion att kommunen borde införa sms och mejl till abonnenter vid tillbud.

Han hänvisar till när en vattenledning grävdes av i kommunen. Informationen att vattnet skulle kokas nådde inte alla abonnenter och han menar att den enskilde ska inte behöva gå in på kommunens hemsida för att få veta vad som gäller.