Sverige & Världen

Tokrea på el

Sverige Artikeln publicerades
Elpriserna påverkas av tillgång och efterfrågan som påverkas av exempelvis vädret och konjunkturen, och kan nå rekordlåga nivåer i sommar.
Foto:Johan Nilsson / TT
Elpriserna påverkas av tillgång och efterfrågan som påverkas av exempelvis vädret och konjunkturen, och kan nå rekordlåga nivåer i sommar.

Elen är rekordbillig. De så kallade spotpriserna är nere på nivåer som inte skådats på åratal. Enstaka timmar när efterfrågan är som minst kan priserna till och med bli negativa.

Det svenska elpriset kommer allt oftare under 10 öre/kWh. I sommar kan Sverige för första gången få negativa elpriser, tror Bosse Andersson, vice vd för branschorganisationen Svensk Energi. Förra veckan var spotmarknadspriset över dygnet åtta–nio öre för att sedan sjunka till fyra öre på de flesta håll i landet.

– Det är förstås jättetrevligt för konsumenterna. Åtminstone på kort sikt, säger Bosse Andersson.

I Tyskland och Danmark, som har mycket väderberoende elproduktion, förekommer negativa elpriser då och då. När produktionen är större än efterfrågan får producenterna betala för att bli av med sin el.

Enstaka timmar i sommar när efterfrågan är extremt låg på grund av semestrar och värme kan samma situation uppstå också i Sverige. Men eftersom elen kostar under majoriteten av timmarna blir det knappast utbetalningar från elbolagen.

I juni hamnar priset per kilowattimme strax under 15 öre, skatter och avgifter oräknade. I juli och augusti väntas priset stiga med något eller några öre.

Omräknat på ett helt år skulle den prisnivån betyda en elkostnad för en normalvilla, inklusive skatter och avgifter, på drygt 11 000 kronor.

– Det innebär några tusenlappar lägre än prisnivån förra året, säger Faraz Azima, vd för elprisjämförelsesajten elskling.se.

Men de låga elpriserna riskerar att bli ett problem på sikt. Med låga elpriser blir investeringar snabbt olönsamma. Norska Statkraft har exempelvis stoppat sin vindkraftutbyggnad i Norge och Sverige.

Andelen vindkraft ökar med hjälp av stödsystem. Den rådande politiska visionen är att dagens 10 procent vindkraft ska bli 30 procent av den svenska energiförsörjningen.

Men Bosse Andersson varnar för att ökad andel vindkraft leder till kraftigare prissvängningar. När det inte blåser kommer priserna stiga.

– Det säger sig självt att det märks när man har energiproduktion som det är vädergudarna som bestämmer över, säger Andersson.

Fakta

Elpriset

Det rörliga elpriset i Sverige bygger på den nordiska elbörsen Nordpools så kallade elspotpris.

Elkunden betalar ett grundpris för sin el som utgår ifrån förändringarna på Nordpool. Där sätts dagligen de priser som elhandelsföretagen sedan har att utgå ifrån som grund för sin prissättning.

Priserna påverkas tillgång och efterfrågan som påverkas av exempelvis vädret och konjunkturen.

Elpriset anges i öre per kilowattimme (kWh). En kWh räcker till att ha två 60 watts glödlampor tända under åtta timmar.

Visa mer...