Sverige & Världen

Flyktingkris vändpunkt

Kalmar län Artikeln publicerades
Flyktingfrågan har präglat politiken, här intervjuas länets riksdagsmän Anders Åkesson, C, och Lena Hallengren, S.
Flyktingfrågan har präglat politiken, här intervjuas länets riksdagsmän Anders Åkesson, C, och Lena Hallengren, S.

Regeringsfrågan dominerade mandatperiodens första år, medan andra året nästan helt har handlat om flyktingkrisen.

Barometern-OT tog halvtidstemp på rikspolitiken.

FLYKTINGKRISEN

Under 2015 kom drygt 160 000 personer till Sverige och läget i kommunerna blev under hösten allt mer akut. En blocköverskridande uppgörelse i oktober bromsade kraftigt invandringen och i juli 2016 började en strängare lag att gälla.

Regeringen, Lena Hallengren (S):

– Jag är stolt över vårt stora mottagande av flyktingar, men alla inser att det i längden inte går att ta emot 10 000 personer i veckan. Det blev ohållbart och våra trygghetssystem funkade inte. Nu måste alla 290 kommunerna ta ansvar, men om hela EU också hade gjort det hade allt varit i ett annat läge. Nu är det jätteviktigt att alla snabbt får besked på sin asylansökan och att vi, inte minst i Kalmar län, tar vara på den kompetens som finns. Vi behöver dem här.

Oppositionen, Anders Åkesson (C):

– Vi var med på överenskommelsen i höstas eftersom påfrestningarna på kommunerna, inte minst i Sydsverige, blev för stora. Den innebar bland annat att kommunerna fick rejäla pengar, så det var bra. Men 2016 röstade Centern nej till lagförslaget, eftersom vi anser att det begränsar asylrätten, människor måste få sin sak prövad. Nu handlar det om integration, vi vill att flyktingar ska kunna arbeta från första dagen.

JOBBEN

Regeringen satte upp ett tufft mål: Sverige skull ha Europas lägsta arbetslöshet 2020. Man satsade på traineejobb för unga samtidigt som Alliansens sänkta arbetsgivaravgift togs bort. Arbetslösheten låg i augusti 2016 på 6,3 procent.

Regeringen, Lena Hallengren (S):

– Det var bra att vi satte upp det där målet, annars hade jobbfrågan halkat ner på dagordningen. Nu blir målsättningen styrande för politiken, och 6,3 procent är ändå en hög siffra. Därför är utbildningsfrågorna så väldigt viktiga, att vi skapar fler utbildningsplatser. Traineejobb är fortfarande en klok tanke, men jag tror mer på frihet att hitta rätt lösningar som passar varje individ.

Oppositionen, Anders Åkesson (C):

– Vi är på väg att få ett tudelat samhälle, där runt en miljon människor står utanför jobb och utbildning. De flesta av dem är invandrare och människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Därför behövs enkla jobb, som inte kräver utbildning, och att staten gör det enklare och billigare för arbetsgivare att anställa, till exempel slopad arbetsgivaravgift. Ett permanent utanförskap är det absolut största problemet.

SKOLAN

Skolfrågan har länge rankats högst av väljarna. Förslagen har stått som spön i backen och den rödgröna regeringen vill minska klasstorlekarna, införa fler speciallärare och öka lärarnas löner. Samtidigt har bristen på utbildade lärare ökat i många kommuner och söktrycket till lärarutbildningarna har varit lågt. Vinstdrivande friskolor är en annan skiljefråga.

Regeringen, Lena Hallengren (S):

– Läraryrket är helt avgörande, det är nyckeln till samhällsutvecklingen, och där är lönen inte helt oväsentlig. Vi har därför skjutit till tre miljarder till parterna för att höja lönerna, även om det inte är helt okomplicerat. Vi behöver många fler lärare, kanske med bredare kompetens, och därför ökar vi antalet med drygt 10 000 fram till 2021. Kalmar jobbar fantastiskt bra med de här frågorna.

Oppositionen, Anders Åkesson (C):

– Regeringen fullföljer satsningen på karriärstege för lärare som Alliansen påbörjade, det är jättebra. Samtidigt är det katastrof att man återinför högskolekompetens på alla gymnasieprogram, det som vi tog bort när vi ville värdera upp handens begåvning. Vi vill i stället se mer yrkesutbildningar och branschskolor, industrin skriker efter arbetskraft.