Sverige & Världen

Fler vill öka flyktingmottagandet

Flyktingkrisen Artikeln publicerades
Flyktingar kommer till Göteborg.
Foto:Adam Ihse/TT
Flyktingar kommer till Göteborg.

Närmare hälften, 44 procent, av svenskarna anser nu att vi bör ta emot fler flyktingar. Det är en ökning med 18 procentenheter sedan februari – en uppseendeväckande stor förändring enligt statsvetarprofessorn Marie Demker.

Den största flyktingkrisen sedan andra världskriget har blivit påtaglig även i Sverige. Till järnvägsstationer runtom i landet kommer dagligen hundratals flyktingar. De senast veckorna har cirka 1 000 personer ansökt om asyl – varje dag.

Utvecklingen har påverkat opinionen, tror Niclas Källebring, analytiker på Ipsos som står bakom undersökningen.

– Omsvängningen är betydlig och sker i alla befolkningsgrupper. Det visar vilket genomslag frågan har fått, säger han till Dagens Nyheter.

I februarimätningen tyckte var tredje, 36 procent, att Sverige borde ta emot färre flyktingar. Motsvarande andel i september var 30 procent.

Marie Demker påpekar dock att fler mätningar krävs innan man kan säga att opinionsförändringen är bestående.

Samtidigt visar Ipsos-undersökningen att gruppen som oroar sig för flyktingtillströmningen växer – från 30 procent i februari till 39 procent i september. (TT)

Fakta

Så gjordes undersökningen

Ett representativt urval svenskar, 18 år och äldre, intervjuades per telefon och fick frågan "Anser du att Sverige bör ta emot fler eller färre flyktingar?". 1 229 intervjuer genomfördes under perioden 9–20 september.

Källa: Ipsos/Dagens Nyheter

Visa mer...