Sverige & Världen

50 misstänkta människosmugglare i år

Flyktingkrisen Artikeln publicerades
Foto:Johan Nilsson / TT

Hittills i år har polisen i Region Syd gripit 50 misstänkta människosmugglare, varav flera taxichaufförer. Några organiserade smugglingsnätverk har det inte handlat om.

– Det är ingen grov organiserad verksamhet i den meningen att vi hittar några nätverk, utan de vi hittar är chaufförerna som utför jobbet, säger Leif Fransson vid gränspolisen, som ansvarar bland annat för utredningar om människosmuggling.

Att allt fler misstänkta människosmugglare hittas beror åtminstone delvis på gränskontrollen, som utförs av polisen. Tidigare bevakades gränserna bara av tullen, som rapporterade till polisen om misstänkta fall.

Hur länge gränskontrollerna kommer att fortgå är svårt att förutspå, sade polisintendent Michael Mattson vid gränspolisens presskonferens i Malmö på förmiddagen. Politiska beslut i en rad länder avgör och det är tydligt att flyktvägarna snabbt påverkas av politiska beslut, menar han.

En faktor som påverkar situationen i Sverige är alla de flyktingar som finns i Tyskland just nu.

– Under de närliggande veckorna kommer vi att få indikationer på hur det kommer att se ut under våren och sommaren, säger han.

Det är få av dem som påträffas i gränskontrollen som söker asyl, vilket i dag 75–100 personer om dagen gör.

– Frågan är då, varifrån kommer de som söker asyl? säger Michael Mattson.

Inför sommaren och semestrarna uppmanar polisen de som planerar utlandsresor att förbereda sig noga. Många har svårt att skilja på id-kontroll och gränskontroll, påpekar John Lamberth, chef för gränskontrollerna i Region Syd.

Handlingar som räcker i id-kontrollen är inte tillräckliga när man passerar gränskontrollen.

Man ska bland annat ha pass och tillräckligt med pengar med sig. Man får inte finnas med i Schengens register och man ska kunna uppge syftet med resan för att kunna komma igenom gränskontrollen.

– Vi försöker göra detta så smidigt som möjligt för alla, säger John Lamberth, chef för gränskontrollerna i polisens Region Syd.

En stor uppgift för polisen är också att hitta de personer som fått avslag på asylansökan och ska lämna landet.

– I dag har polisen (i Region Syd) 4 000 ärenden för verkställighet och det kommer att bli fler, säger Michael Mattsson.

Arbetet innebär en stor utmaning för polisen, påpekar han. Utöver rekrytering av ny personal behöver polisen ha fler lokaler och ny utrustning, exempelvis fordon. Han befarar att det kommer att talas om att "polisen jagar flyktingar", men hoppas på förståelse från allmänheten.