Sverige o Världen

Dom: Hultsfred måste hjälpa flyktingar

Samhälle Artikeln publicerades

Hultsfreds kommun måste hjälpa alla nyanlända som har ansökt om försörjningsstöd, enligt en dom från förvaltningsrätten i Jönköping, rapporterar SVT Småland.

Domen kommer efter att kommunen i december 2016 beslutade att inte ge nyanlända som flyttar till kommunen hjälp från socialtjänsten – om de inte anvisats dit av Migrationsverket. Kommunen argumenterade att inflyttningen måste stoppas eftersom flyktingsituationen blivit ohållbar och att kommunen drabbats hårdare än andra kommuner.

Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) stred beslutet mot socialtjänstlagen och myndigheten hotade kommunen med vite om man inte började följa lagen igen. Beslutet överklagades av kommunen till förvaltningsrätten som under onsdagen gjorde samma bedömning som IVO.

Hultsfreds kommun har till den 1 januari 2018 på sig att börja följa lagen annars kan IVO på nytt komma med ett föreläggande om vite. (TT)