Vård för asylsökanden självklart

Reagera Artikeln publicerades

Den 1 juli i år trädde en ny lag i kraft som ger tillståndslösa personer i Sverige rätt till samma subventionerade vård som asylsökande har tillgång till. En rättighet som har rört upp en hel del känslor och åsikter, vissa mörka och fientliga.


Sverige har en reglerad invandring och ska fortsätta ha det. Personer som har fått ett avslag på sin asylansökan ska respektera detta beslut och lämna landet då det inte är tillåtet att uppehålla sig i Sverige utan tillstånd.
Här ska dock sjukvården inte behöva lägga sig i dessa ärenden, sjukvården ska ägna sig åt sjukvård och inte åt migrationsfrågor. Rätten till hälsa är nämligen inte kopplad till en persons förmåga att följa lagar. Den som exempelvis har begått brott och sitter i fängelse har också rätt till medicinsk behandling.
Med den nya lagen försvinner inte heller svenska medborgares rätt till subventionerad vård. Vi kommer även fortsättningsvis att fullt ut omfattas av trygghetssystemen och är berättigade till olika former av ekonomiskt stöd.
Att det sedan skulle bli en anstormning av asylsökande på grund av utformningen av reglerna för hälso- och sjukvård finns det ingen forskning som tyder på. Det är snarare helt andra faktorer som styr vart människor tar sin tillflykt eller väljer att uppehålla sig.
Eva Bengtson Skogsberg (M)
Riksdagsledamot från Kalmar län
Finn Bengtsson (M)
Riksdagsledamot från Östergötland
Socialförsäkringsutskottet