Vad är vårt gemensamma mänskliga?

Carl Gustaf Olofsson ,
Peace, fred. Vad är vårt gemensamma mänskliga? Det är något av en nyckelfråga för Unescos övergripande uppdrag att bidra till fred, skriver dagens insändarskribent.
Foto:Rahmat Gul
Peace, fred. Vad är vårt gemensamma mänskliga? Det är något av en nyckelfråga för Unescos övergripande uppdrag att bidra till fred, skriver dagens insändarskribent.

Som människor kan vi tänka, uppleva känslor av svek, sorg och glädje och oroa oss för våra barns framtid. Vi kan älska och hata, vi kan vårda och bidra till det gemensamma. Vi kan skratta, sjunga, musicera, dansa, dra historier och spela teater!

Vi kan bli destruktiva manipulatörer och ryktesspridare med misstron och hatet som drivkrafter. Vi rymmer förfärande möjligheter till kallsinnig sadism och besinningslöst våld. Vi kan vara öppna och nyfikna kreatörer vad gäller redskap, kunskapssökande, konst och teknik och vad gäller nya former för samarbete och konfliktlösning. Vi kan vara auktoritära sanningssägare som bestämt slår fast hur det förhåller sig och hur saker ska göras.

Vi delar grundläggande livsbetingelser med djuren och allt levande. Men för oss som människor tillkommer att vi i större eller mindre utsträckning också är medvetna om dessa livsbetingelser. Att vi och de vi älskar kommer att dö, att vi kan bli sjuka och drabbas av olyckor, att vi behöver mat för dagen och en trygg plats att sova på. Att det behövs en fungerande biotop för att livet ska rulla vidare. Att vi som människor behöver fungerande samhällen och sociala sammanhang för en drägligvardag.

Vi lever i en tid när vi oåterkalleligt har blivit en global kultur. Det gäller kommunikationer, resor, produktionen av varor. Det gäller krig och flyktingströmmar. Vad har vi gemensamt bortom kultur, religion, etnicitet, kön och sexuell läggning? Hur stark är vår benägenhet att fokusera på det som skiljer oss? Det finns forskning som antyder att det är genetiskt inbyggt i oss med en reservation gentemot främlingen och det annorlunda. Jag kan själv känna igen mig i det. Och när det sedan tillkommer språkförbistring och stora kulturella olikheter så blir det än svårare.

Samtidigt ställer vår tids ödesfrågor helt nya krav på globalt ansvar och samarbete över de gränser som språk och kulturella olikheter innebär. Vi kan förbanna denna belägenhet, blunda och försöka skapa oss skyddade reservat. Vi kan också se det som en storartad utmaning att försöka hitta nya vägar och nya förhållningssätt för att öka chanserna för en godartad framtid. Och där vi i mötet med dessa utmaningar kan råka utvecklas och mogna ett snäpp till som människor.

Med detta vill Humanisterna Kalmar påminna om Unescos Filosofins dag som instiftades 2005 och som alltid infaller tredje torsdagen i november. Unesco vill på detta sätt uppmärksamma filosofins betydelse som verktyg, inte minst bland unga människor, för fördjupad reflektion i övertygelsen om att detta förbättrar förutsättningarna för dialog, samarbete och tolerans. Att fundera vidare på sin kammare över frågan Vad är vårt gemensamma mänskliga? är ett sätt att uppmärksamma Filosofins dag. Det är också något av en nyckelfråga när det gäller Unescos övergripande uppdrag att bidra till fred och samarbete genom att befrämja utbildning, vetenskap och kultur.