Tro inte på LRF:s mjölkpropaganda

Daniel Darwiche ,

det mycket om situationen mjölkbönderna är i, att de tvingas lägga ner för att efter­frågan minskar på mejeri­produkter, och att detta skyltas som ett stort samhällsproblem. Inte minst tas det upp som en nationell problematik i Sverige.

Mjölkbönderna borde inte få extra stöd för att fortsätta sina nedåtgående verksamheter, när de egentligen kan, och borde, få hjälp att konvertera till givande växtindustrier (som Oatly & Alpro).

Det finns oerhört många studier som pekar på att mjölkindustrin har allt för många konsekvenser både för miljön, den mänskliga kroppen och ickemänskliga djurs öden.

Även FN ger ut många viktiga rapporter om temat och köttkonsumtionens drastiska miljöpåverkan.

LRF tar gladeligen på sig rollen som offer och propagerar för detta men nämner inte det negativa.

Man kan ju undra varför.

Precis som allmänheten har jag sympati för mjölkbönderna, men att kasta pengar på en miljöfarlig, ohälsosam och oetisk industri är inte svaret! Det är tydligt och mjölkbönderna borde se detta.

Våga välja växtdrycker. Det finns alternativ och det finns ersättnings­produkter för allt man önskar och begär!

Välj etiskt och veganskt.