Träden är viktiga för oss människor

Reagera ,
Foto:Per Hammenvik

Att vårda och värna om våra träd, både stadsnära och på landsbygden, är en god gärning för gemene man.

Träden, även inne i staden, behövs för att ha kvar de gröna miljöerna som alla vi människor så väl behöver i dagens stressiga samhälle. För att kunna varva ner, följa naturen och årstidernas gång och få vara oss själva som en del av naturen. Bara asfalt och gator ger oss inte de möjligheterna. Den gröna miljön är en överlevnadsfråga för oss människor som är en del i naturens ekosystem.

Våra träd har ett mycket större värde än vi kanske först tänker på. Forskning kring naturens betydelse som gjorts visar klart att vi alla behöver skogen och våra träd som både rekreationsplats och mötesplats. Barnen får följa årstiderna i det gröna med både träden och djuren, leka med kottar och snubbla över trädrötter och kanske klättra i träden för att träna sin balans och utveckling. Vuxna behöver träden och naturen som återhämtning och som skugga och skydd.

Så alla ni som bygger hus i dag, tänk på att spara några träd på tomten, vi går mot varmare tider och behöver trädens skydd från solen framöver också. Äldre människor promenerar gärna i parken eller i skogen, och sitter gärna på en bänk under ett träd. En stund för att minnas barndomens lek och följa dagens små barn som skrattande springer runt i det gröna och leker med pinnar och kikar på vårens trädknoppar. Och resultaten för långtidssjukskrivna som vistas i naturen är mycket positiva.

Naturen är en mötesplats för både unga och gamla, så ni som tar beslut om att ta ner träden här och var, tänk om medan tid är. Det tar väldigt många år för ett träd att växa upp. Skapa fler mötesplatser i naturen i stället.

Den gröna miljön är en överlevnadsfråga för oss människor som är en del i naturens ekosystem.