Ställ högre krav på kompetens

Reagera Artikeln publicerades

Är det inte dags att ställa högre krav på landsting- och kommunpolitikernas kompetens.

Det är de som i dag till stora delar beslutar om vilken trygghet vi får på dagis, utbildning vi får i skolan, skatter som påverkar vår privatekonomi, hur vi behandlas när vi är sjuka, hur vi blir behandlade när vi blir äldre och hur personalen mår i dessa organisationer.

Jag tycker inte att ett minimikrav ska vara, som i dag, att det räcker att de har rätt politisk tillhörighet, utan det krävs en gedigen kunskap att kunna besluta om de viktiga frågor som i dag berör oss samhällsinvånare. Det krävs att kunna tolka en resultaträkning, kunna kommunal-, social-, skol-, konkurrens-, arbetsmiljölagen med flera och respektera de anställda i organisationen. Vi måste inse att vi inte är kvar på 1900-talet, utan att tiden har gått vidare.
När politikerna bildar fler och fler aktiebolag inom kommuner och landsting och därmed sätter sig själva i styrelsen krävs ännu mer kunskap. Att denna inte finns bevisas av resultaten i bland annat Nybro Brunn, KLT, KSSR, Kalmar Biogas. Ansvariga i olika nämnder byts med jämna mellanrum, utan att kompetens finns. Detta visar att kunskap är inte är något krav inom politiken.

Ni har dessutom mage att tilldela er löner som ligger över vad högutbildad personal tjänar. Lön skall väl beräknas på kompetens och lämplighet. Ert agerande visar att ni inte tänker på kommunens eller landstingets bästa utan enbart ert eget bästa. Kom ihåg att ni är till för medborgarnas bästa och inte tvärt om. Jag hoppas fler personröstar vid nästa val, så vi får bort de politiker som gynnar sig själv på medborgarnas bekostnad.
Vi behöver kunniga politiker.

Bamse