Se till att besparingarna inte drabbar barnen

Reagera ,
Rektorerna i Kalmar kommun menar att det är viktigt att politikerna även fortsättningsvis satsar på utveckling och fortbildning.
Foto:JESSICA GOW / TT
Rektorerna i Kalmar kommun menar att det är viktigt att politikerna även fortsättningsvis satsar på utveckling och fortbildning.

Kalmar kommuns skolor och förskolor har utvecklats mycket de senaste åren och står sig väl i jämförelse med andra kommuner. Det är resultatet av medvetna politiska satsningar som möjliggjort för pedagoger och skolledare att utföra uppdraget med högre kvalitet än tidigare.

Vi vet att detta har lett till nöjdare föräldrar, högre måluppfyllelse och tryggare barn och elever. Det vi också vet är att Kalmar kommuns politiker har beslutat om besparingar för alla förvaltningar, viktigt nu är att ta kloka beslut i hur vi ska spara. Klart är att kärnverksamheten är det viktigaste för att vi ska kunna ha en fortsatt kvalitativ verksamhet med hög måluppfyllelse. Vi förskolechefer och rektorer i Kalmar kommun anser att det är de icke lagstadgade delarna av verksamheten som ska minskas. Om politikerna beslutar att nedskärningarna istället ska bäras av de olika förskolorna och skolorna blir konsekvenserna större klasser och barngrupper samt minskad personaltäthet. Vi skolledare ställer oss bakom förslag som att göra förändringar i maxtaxan för förskolan och den fria skolskjutsen vid val av annan skola. I kommande statsbudget planeras satsningar på förskola och skola. Vi befarar att Kalmars val av besparingar påverkar kommunens möjlighet att ta del av dessa satsningar.

För att nå målet att bli en av Sveriges bästa skolkommuner krävs att Kalmar även fortsättningsvis satsar på utveckling och fortbildning. Även vi vill bidra till en stabil ekonomi i Kalmar kommun men se till att besparingarna inte drabbar våra barn och ungdomars rätt till utbildning.

Kalmar kommuns förskolechefer och rektorer

Jeanette Kennerfalk

David Idermark

Kerstin Espelund

Per Malmquist

Ann Ståhlberg

Andreas Hjortenkrans

Ingrid Hallberg

Karin Berggren

Susanne Lind

Marianne Bram

Peter Norlin

Annelie Olsson

Hildur Brorson

Anette Swenninger

Ylva Tinnert Gelebo

Eva Willberg

Helen Eriksson

Anneli Lintun

MatsNyblom

Mikael Arvidsson

Yvonne Nordebo-Merby

Malin Öhlin

Pia Ihse

Lena Thor

Ann-Charlotte Nilsson

Marita Fransson

Eva Andersson

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.