Så kan Färjestaden bli bättre

Reagera Artikeln publicerades

Angående kommunens förslag på hur man ska förtäta Färjestadens centrum.
Har man verkligen lyssnat på invånarnas önskemål? Jo, dialogmöten har hållits.

Möten som påminner om en önskelista utan någon förankring till verkligheten. Om man tittar på de olika åtta delarna blir man ju lite fundersam.
1. Visst kan man tänka sig något annat än OKQ8-macken, men vad gör att Statoil passar in bättre?
2. Att lokstallarna inte är något skönhetsdokument är vi nog alla med på. Är kulturstämpeln borta nu?
3. Att flytta Beijers är kanske den mest uppmärksammade biten. Ska man betala i Däck-Roy-klass talar vi nog om minst 50 miljoner.
4. Förtäta vid Ölands köpstad. Först kanske de befintliga lokalerna ska vara uthyrda? Vem skulle dessutom vilja bo vid en parkeringsplats till ett köpcenter?
5. Flyttningen av Busstorget till annan plats har jag ingen synpunkt på. Tycker dock att Stortorget i Kalmar visar på vilka problem det kan vara att göra ett torg levande.
6. Sjöbergs äng. Om nu kommunen är ägare av marken får den väl försöka att exploatera denna mark.
7. Vem vill verkligen ha ett kallbadhus? Bästa platsen är vid badet i hamnen där man kan doppa sig direkt utanför.
8. Att ta bort de två gamla byggnaderna på hamnplan är ett bra förslag! Dessa får ingen skönhetsmedalj precis.
Jag tycker egentligen att man förtätat området vid hamnen tillräckligt redan nu. Kanske är det bättre att riva gamla brandstationen eller ta bort skrotupplaget bredvid köpcentrat?
Lagom är bäst