Så gör vi för att lyckas med integrationen

Wael Ali ,
För att integration ska fungera krävs att invandrare får frågan om vad integration betyder för dem, menar insändarskribenten.
Foto:Henrik Montgomery / TT
För att integration ska fungera krävs att invandrare får frågan om vad integration betyder för dem, menar insändarskribenten.

Många talar om integration i Sverige. Många jobbar för att möjliggöra integration. Integrationspolitiken är ett aktuellt ämne för debatt i samhället och i massmedierna. Det diskuteras mycket om invandrarnas integration i samhället och konsekvenser av brister i denna.

De görs allt för att integrera nyanlända, men vad betyder detta magiska ord integration?

Med integration avses den sociala process som gör det möjligt att bilda en sammanhållen helhet utifrån skilda gruppers intresse, erfarenheter och särart. Till skillnad från assimilation som förutsätter anpassningen till majoritetens normer och förhållningssätt, betyder begreppet integration att olika grupper i samhället inte behöver ge upp sin särart för att uppnå likvärdiga ekonomiska, sociala och politiska villkor.

Integration är inte bara en process utan också ett mål. Gemensam värdegrund, likvärdiga levnadsvillkor och delaktighet i den sociala gemenskapen anses vara viktiga mått på integration.

Varje myndighet, eller vi kan säga varje person, har en särskild idé eller ett perspektiv angående detta. Ibland håller de tillsammans med varandra om hur vi kan integrera invandrare i samhället men mestadels inte.

Med integration menas den process som människor från andra kulturer genomgår för att anpassa sig till majoritetssamhället, till exempel när en människa kommer från ett annat land till Sverige.

För att integration ska fungera krävs att även vi kan dela tankarna med och ställa frågan till invandrare, vad integration betyder för dem?

Hur kan det bli bättre så att man­integreras på ett positivt sätt?

Tyvärr tror många myndigheter som pratar om integration att det är de som vet mest om andra ­sidan utan att fråga eller undersöka detta från olika håll.

Man kan leva många år utan att integrera sig i samhället, kommer vi att lämna dem utan hjälp?

De har barn och om de inte har integrerat sig, hur kommer det då att bli med barnen och barnbarnen? Familjen är en viktig ­anledning för barn att integrera sig i samhället.

På andra sidan hittar vi folk som bor färre år i Sverige men de har utvecklat sig och integrerat sig på kort tid.

Vi kan inte ignorera individuella skillnader mellan folk men för att få bästa resultat, måste vi lyssna till alla för att kunna hitta vad som är bäst för alla.

Tack alla ni som har jobbat och jobbar för att hjälpa invandrare att integrera sig i Sverige.