Nyordningen försämrar allt

Styrelsen för Misterhults Samhällsförening ,

Angående införd nyordning för sophantering i Misterhult

Inledningsvis önskar styrelsen för Misterhults Samhällsförening meddela att den ställer sig helt bakom den skrivelse som i rubricerad fråga insänts till press och ansvariga politiker i Oskarshamn, författad av styrelsen för Figeholms samhällsförening. Skrivelsen ger på ett utmärkt sätt uttryck för den irritation och besvikelse som flertalet boende känner inför KSRR:s entré som sophanterare i vår bygd. Vi delar de frågor som skrivelsen riktar till våra kommunalpolitiker och förväntar oss svar.

Efter en genomläsning av avfallsplan 2015–2022 förundras vi mycket över det som under en kort tid utspelats på renhållningsområdet med KSRR som aktörer. Vi är många som har häpnat över att den vanliga sophämtningen sker med manuell hantering av en person som står bakpå sopbilen under färd mellan tunnorna. Detta tillvägagångssätt speglar inte de högtravade ambitioner på miljöområdet som genomsyrar KSRR:s avfallsplan.

Det är verkligen svårt att från en dag till en annan stå inför en drastisk försämring av en ordning som vi lärt oss leva med och som vi märkt resulterat i en renare närmiljö. Från att ha ett öppethållande av vår återvinningsstation varje onsdag mellan klockan 15 och 18 för alla grovsopor, året runt, till att, med nya inskränkningar vad avser grovsopornas innehåll, endast ha tillgång till den första fredagen i varje månad mellan 16 och 18. Överslagsmässigt uträknat så innebär det en neddragning från tolv timmar/månad till två timmar/månad. I praktiken är det värre än så. För Misterhults del innebär nyordningen att, mellan den 6 mars och den 5 juni, ingen hämtning av grovsopor förekommer. Hur rimmar detta med avfallsplanens visioner om tillgänglighet och människan i fokus? Har man ingen insikt i hur många fler som behöver nyttiggöra sig av bygdens återvinningsstation under vår- och sommarperioden? Lokalpolitiker talar så gärna om strävan att skapa ett Attraktivt Oskarshamn och en levande skärgård. Det som ovan redogjorts för kommer att ha helt motsatt verkan.

Vi refererar till Figeholms samhällsförenings skrivelse och vill se ett omtag och att Oskarshamns Kommun omförhandlar avtalet med KSRR och att vi återgår till en ordning som bättre värnar om vårt intresse av en sund och ren miljö.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.