Nya skyltar räcker inte som farthinder

Lennart Ericsson ,
Att byta skyltar och sätta upp 40-gräns är inte tillräckligt för att göra orterna runt Oskarshamn tryggare trafikmässigt.
Foto:CHRISTINE OLSSON / TT
Att byta skyltar och sätta upp 40-gräns är inte tillräckligt för att göra orterna runt Oskarshamn tryggare trafikmässigt.

Säkrare trafikmiljö även på landsbygden, löser man verkligen det med att byta en femma till en fyra på hastighetsskyltarna?

I OT läser vi att Trafikverket gett kommun rätt till att skylta om från 50 kilometer/timme till 40 i flera mindre samhällen kring Oskarshamn.

Jag tror inte att denna omskyltning kommer att ha någon större effekt på trafiksäkerheten, möjligen bara visar att något borde göras för den även på landsbygden.

Det som verkligen skulle kunna öka trafiksäkerh­eten vore om man till exempel i Figeholm fullföljde de tidigare planerna på flera farthinder genom samhället. De planerna togs fram för många år sedan, men blev bara i stort sett ett förslag, med insikten om att Figeholm har många raka gator som lockar till alltför höga farter genom samhället. Med tanke på att många gamla fastigheter ligger nästan ute i gatan och vi hoppas på att unga familjer ska lockas att flytta hit, så bör inte genomfarten med flera gator vara racerbanor.

Avsaknad av fartkontroller, som jag aldrig sett under mina 18 år i Figeholm, samt bristen på polisära besök i detta ärende, så finns det all anledning att man fullföljer planen med farthinder eller rondell, som är självklarheter inne i Oskarshamn.

Betydligt mindre trafikerade vägar än Figeholms genomfart utrustas med farthinder allt för att hålla farten på en säker nivå, i de olika stadsdelarna. Det finns fina moderna farthinder som bussar kan gränsla men personbilar måst hejda sig vid. Rondell är heller aldrig fel för att säkra upp korsningar som inte är vinkelrätta med flera anslutningar som skyms av häckar och staket.

Nu hoppas jag att planerna förverkligas, när snart varenda gatsten inne i staden flyttats omkring de senaste åren, så borde en satsning på trafiksäkerhet kunna ske i ­Figeholm, eller hur?